Индекс на перформанси на воздушни филери на компресорски воздух

Индексот на перформанси на филтерот за воздух главно се однесува на ефикасноста на отстранување на прав, отпорност и капацитет за задржување прав.Ефикасноста на отстранување прашина може да се пресмета според следниот метод:

Ефикасност на отстранување прашина=(G2/G1)×100%

G1: Просечното количество прашина во филтерот (g/h)

G2: Просечната количина на прашина што може да се филтрира (g/h)

Ефикасноста на отстранување на прав зависи и од големината на честичките.Отпорот значи диференцијален притисок.Во премисата да се обезбеди финост на филтерот, помалиот диференцијален притисок ќе биде многу подобар.Зголемениот отпор на крајот ќе резултира со голема потрошувачка на енергија.Преголемиот отпор ќе доведе до вибрации на компресорот за воздух.Затоа, треба да го замените елементот на филтерот кога отпорот на филтерот ќе достигне или е блиску до дозволениот вакуумски притисок.Дополнително, капацитетот за задржување прашина значи просечна собрана прашина по единица површина.А неговата единица е g/m2.


WhatsApp онлајн разговор!