Изпълнение индекс въздушен компресор за въздух Filers

Индексът на изпълнение на въздушния филтър се отнася главно за ефективността на прах отстраняване, съпротивлението и капацитета на прах стопанство. Прах отстраняване ефективност може да се изчисли съгласно следния метод:

Прах ефективност отстраняване = (G2 / G1) х 100%

G1: среден размер на прах във филтъра (г / з)

G2: среден размер на прах, който може да се филтрира (г / з)

ефективността отстраняване на прах и зависи от размера на частиците. Устойчивост означава диференциалното налягане. При условие за осигуряване на филтър чистота, по-малката диференциално налягане ще бъде много по-добре. Нарастващото съпротива в крайна сметка ще доведе до голям разход на енергия. Твърде голяма съпротива ще доведе до вибрацията на компресора. Ето защо, трябва да замените филтриращия елемент, когато съпротивлението на филтър достигне или е в близост до позволено вакуум налягане. Освен това, прахът провеждане капацитет означава средният събрани прах на единица площ. И му единица е г / м2.


WhatsApp Online Chat !