Индекс на ефективността на въздушните филтри на въздушния компресор

Индексът на ефективност на въздушния филтър се отнася главно до ефективността на отстраняване на прах, устойчивостта и капацитета за задържане на прах.Ефективността на отстраняване на прах може да се изчисли по следния метод:

Ефективност на отстраняване на прах = (G2/G1) × 100%

G1: Средното количество прах във филтъра (g/h)

G2: Средното количество прах, което може да бъде филтрирано (g/h)

Ефективността на отстраняване на прах също зависи от размера на частиците.Съпротивление означава диференциалното налягане.Предпоставката за осигуряване на фиността на филтъра, по-малкото диференциално налягане ще бъде много по-добро.Нарастващото съпротивление в крайна сметка ще доведе до голяма консумация на енергия.Твърде голямото съпротивление ще доведе до вибрации на въздушния компресор.Следователно трябва да смените филтърния елемент, когато съпротивлението на филтъра достигне или е близо до допустимото вакуумно налягане.В допълнение, капацитетът за задържане на прах означава средния събран прах на единица площ.И нейната мерна единица е g/m2.


Онлайн чат WhatsApp!