Õhukompressori õhufiltrite toimivusindeks

Õhufiltri jõudlusindeks viitab peamiselt tolmu eemaldamise tõhususele, takistusele ja tolmu hoidmisvõimele.Tolmu eemaldamise tõhusust saab arvutada järgmise meetodi järgi:

Tolmu eemaldamise tõhusus = (G2/G1) × 100%

G1: keskmine tolmu kogus filtris (g/h)

G2: keskmine tolmu kogus, mida saab filtreerida (g/h)

Tolmu eemaldamise efektiivsus sõltub ka osakeste suurusest.Resistentsus tähendab diferentsiaalrõhku.Filtri peenuse tagamise eeldusel on väiksem diferentsiaalrõhk palju parem.Suurenev takistus toob lõpuks kaasa suure energiatarbimise.Liiga suur takistus põhjustab õhukompressori vibratsiooni.Seetõttu tuleks filtrielement välja vahetada, kui filtri takistus jõuab lubatud vaakumrõhuni või on selle lähedal.Lisaks tähendab tolmu hoidmisvõime keskmist kogutud tolmu pindalaühiku kohta.Ja selle mõõtühik on g/m2.


WhatsAppi veebivestlus!