Performance Index of Air kompressor Air Filers

Den virkningsindeksen til luftfilteret refererer hovedsakelig til støvfjerneeffektiviteten, motstand, og støvet holdekapasitet. Støvfjerneeffektiviteten kan beregnes i henhold til følgende metode:

Støvfjerne effektivitet = (G2 / G1) x 100%

G1: Den gjennomsnittlige støv mengde i filteret (g / h)

G2: Den gjennomsnittlige støv beløp som kan bli filtrert (g / h)

Støvfjerneeffektiviteten er også avhengig av partikkelstørrelsen. Motstandsanordningen differansetrykket. På forutsetningen for å sikre filteret finhet, vil den mindre trykkforskjell være mye bedre. Den økende motstand vil til slutt resultere i for stort energiforbruk. For stor motstand vil gi opphav til vibrasjoner i luftkompressor. Derfor bør du skifte ut filterelementet når filteret motstand når eller er i nærheten av lov vakuumtrykket. I tillegg støvbindingsevne betyr at den gjennomsnittlige samlet støv pr arealenhet. Og sin enhet er g / m2.


WhatsApp Online Chat !