Ytelsesindeks for luftkompressorer

Ytelsesindeksen til luftfilteret refererer hovedsakelig til støvfjerningseffektiviteten, motstanden og støvholdeevnen.Støvfjerningseffektiviteten kan beregnes i henhold til følgende metode:

Støvfjerningseffektivitet=(G2/G1)×100 %

G1: Gjennomsnittlig støvmengde i filteret (g/t)

G2: Den gjennomsnittlige støvmengden som kan filtreres (g/t)

Effektiviteten for fjerning av støv avhenger også av partikkelstørrelsen.Motstand betyr differensialtrykket.Ut fra forutsetningen om å sikre filterfinheten, vil det mindre differensialtrykket være mye bedre.Den økende motstanden vil etter hvert resultere i stort energiforbruk.For stor motstand vil gi opphav til vibrasjon av luftkompressoren.Derfor bør du skifte filterelementet når filtermotstanden når eller er nær tillatt vakuumtrykk.I tillegg betyr støvholdekapasiteten gjennomsnittlig samlet støv per arealenhet.Og enheten er g/m2.


WhatsApp nettprat!