Rengjøringsmetode for luftkompressoroljefilter

1. Generelt inneholder elektroplatevæsken spormengder av organisk materiale.Du kan bruke det aktive karbonpulveret til å absorbere de organiske stoffene.

2. Det kan være en liten mengde rester siden urenhetene inne i filteret kanskje ikke renses helt.Ved bruk av filteret vil restene inne i filterpatronen komme inn i pletteringsløsningen.For å unngå dette problemet er sirkulasjonssløyfen spesialdesignet.

3. Bruksanvisning

en.Installer en plastventil på utløpet av filteret.

b.Før bruk, åpne luftutløserventilen.

c.Lukk ventilen, og koble deretter til strømforsyningen for å la motoren fungere.Og luften sammen med væsken vil komme inn i pletteringsløsningen.

d.Etter at sirkulasjonsventilen er åpnet, kan du åpne ventilen for å legge til en viss mengde pletteringsløsning.Deretter legger du til noe tilsetningsstoff for å fremskynde filtreringsprosessen.Etter tre minutters sirkulasjon, tilsett litt aktivt kullpulver.Når ytterligere tre minutter med sirkulasjon er over, kan væsken slippes ut.

e.Inspiser væskerenheten for å bestemme filtreringseffekten.

f.Åpne plastventilen og lukk sirkulasjonsventilen.Steng til slutt utløpsventilen.Steng doseringsventilen hvis det er væskerester.


WhatsApp nettprat!