காற்று அமுக்கி எண்ணெய் வடிகட்டியை சுத்தம் செய்யும் முறை

1. பொதுவாக, எலக்ட்ரோபிளேட் திரவமானது கரிமப் பொருட்களின் சுவடு அளவுகளைக் கொண்டுள்ளது.அந்த கரிமப் பொருட்களை உறிஞ்சுவதற்கு நீங்கள் செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் தூளைப் பயன்படுத்தலாம்.

2. வடிகட்டியின் உள்ளே உள்ள அசுத்தங்கள் முழுமையாக சுத்தம் செய்யப்படாமல் இருப்பதால், ஒரு சிறிய அளவு எச்சம் இருக்கலாம்.வடிகட்டியைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​வடிகட்டி கெட்டிக்குள் இருக்கும் எச்சம் முலாம் பூசுதல் கரைசலில் கிடைக்கும்.இந்த சிக்கலைத் தவிர்க்க, சுழற்சி வளையம் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

3. செயல்பாட்டு அறிவுறுத்தல்

அ.வடிகட்டியின் கடையின் மீது ஒரு பிளாஸ்டிக் வால்வை நிறுவவும்.

பி.பயன்படுத்துவதற்கு முன், காற்று வெளியீட்டு வால்வைத் திறக்கவும்.

c.வால்வை மூடு, பின்னர் மோட்டார் செயல்பட அனுமதிக்க மின் விநியோகத்தை இணைக்கவும்.மேலும் காற்று திரவத்துடன் சேர்ந்து முலாம் கரைசலில் நுழையும்.

ஈ.சுற்றும் வால்வு திறக்கப்பட்ட பிறகு, குறிப்பிட்ட அளவு முலாம் கரைசலைச் சேர்க்க வால்வைத் திறக்கலாம்.அடுத்து, வடிகட்டுதல் செயல்முறையை விரைவுபடுத்த சில சேர்க்கைகளைச் சேர்க்கவும்.மூன்று நிமிட சுழற்சிக்குப் பிறகு, சில செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன் தூள் சேர்க்கவும்.மற்றொரு மூன்று நிமிட சுழற்சி முடிந்ததும், திரவத்தை வெளியேற்றலாம்.

இ.வடிகட்டுதல் விளைவை தீர்மானிக்க திரவத்தின் தூய்மையை சரிபார்க்கவும்.

f.பிளாஸ்டிக் வால்வைத் திறந்து, சுற்றும் வால்வை மூடவும்.இறுதியாக, வெளியேற்ற வால்வை மூடவும்.திரவ எச்சம் இருந்தால் டோசிங் வால்வை மூடவும்.


வாட்ஸ்அப் ஆன்லைன் அரட்டை!