Rengöringsmetod för luftkompressorns oljefilter

1. I allmänhet innehåller elektroplåtvätskan spårmängder av organiskt material.Du kan använda aktivt kolpulver för att absorbera dessa organiska ämnen.

2. En liten mängd rester kan finnas eftersom föroreningarna inuti filtret kanske inte rengörs helt.När du använder filtret kommer resterna inuti filterpatronen att hamna i pläteringslösningen.För att undvika detta problem är cirkulationsslingan specialdesignad.

3. Driftinstruktion

a.Installera en plastventil på filtrets utlopp.

b.Innan användning, öppna luftutsläppsventilen.

c.Stäng ventilen och anslut sedan strömförsörjningen för att låta motorn fungera.Och luften tillsammans med vätskan kommer in i pläteringslösningen.

d.Efter att cirkulationsventilen har öppnats kan du öppna ventilen för att lägga till en viss mängd pläteringslösning.Lägg sedan till lite tillsats för att påskynda filtreringsprocessen.Efter tre minuters cirkulation, tillsätt lite aktivt kolpulver.När ytterligare tre minuters cirkulation är över kan vätskan tömmas.

e.Inspektera vätskans renhet för att fastställa filtreringseffekten.

f.Öppna plastventilen och stäng cirkulationsventilen.Stäng slutligen utloppsventilen.Stäng doseringsventilen om det finns vätskerester.


WhatsApp onlinechatt!