Driftprocess för byte av luftoljeavskiljare

Byte av intern typ

1. Stäng av luftkompressorn och stäng dess utlopp. Öppna vattenutloppsventilen för att säkerställa nolltrycket i systemet.

2. Demontera röret på den övre delen av olje-gas fatet. Demontera samtidigt röret från kylaren till utloppet av tryckhållningsventilen.

3. Demontera oljereturröret.

4. Demontera de fasta bultarna och ta bort det övre locket på olje-gasfatet.

5. Ta bort den gamla separatorn och installera den nya.

6. Enligt demonteringen, installera övriga delar i omvänd ordning.

Byte av extern typ

1. Stäng av luftkompressorn och stäng utloppet. Öppna vattenutloppsventilen och kontrollera om systemet är tryckfritt eller inte.

2. Fixa den nya luftoljeavskiljaren efter att du demonterat den gamla.


WhatsApp onlinechatt!