Procesi i funksionimit të zëvendësimit të ndarësit të vajit të ajrit

Zëvendësimi i tipit të brendshëm

1. Ndaloni kompresorin e ajrit dhe mbyllni prizën e tij.Hapni valvulën e daljes së ujit për të siguruar presionin zero të sistemit.

2. Çmontoni tubin në pjesën e sipërme të fuçisë së naftës-gazit.Njëkohësisht, çmontoni tubin nga ftohësi në daljen e valvulës së mbajtjes së presionit.

3. Çmontoni tubin e kthimit të vajit.

4. Çmontoni bulonat e fiksuara dhe hiqni kapakun e sipërm të fuçisë së naftës-gazit.

5. Tërhiqeni ndarësin e vjetër dhe instaloni të riun.

6. Sipas çmontimit, instaloni pjesë të tjera në rend të kundërt.

Zëvendësimi i tipit të jashtëm

1. Ndaloni kompresorin e ajrit dhe mbyllni prizën.Hapni valvulën e daljes së ujit dhe kontrolloni nëse sistemi është pa presion apo jo.

2. Fiksoni ndarësin e ri të vajit të ajrit pasi të keni çmontuar atë të vjetër.


WhatsApp Online Chat!