תהליך מבצע החלפת אוויר שמן מפריד

החלפת הסוג פנימי

1. עצור את מדחס אוויר ולסגור לשקע שלו. פתח את שסתום בריחת מים כדי לוודא את הלחץ אפס של המערכת.

2. לפרק את הצינור על החלק העליון של חבית נפט-גז. במקביל, לפרק את הצינור מהמקרר המשקע של לחץ השמירה שסתום.

3. לבטל את טעינת צינור החזרת שמן.

4. לפרק את הברגים הקבועים, ולהסיר את הכיסוי העליון של חבית נפט-גז.

5. משוך המפריד הישן, ולהתקין את אחד החדש.

6. על פי הפירוק, להתקין חלקים אחרים בסדר ההפוך.

החלפת סוג חיצוני

1. עצור את מדחס אוויר ולסגור את השקע. פתח את שסתום בריחת מים, ולבדוק אם המערכת היא חופשית מלחץ או לא.

2. לתקן את מפריד שמן אוויר החדש לאחר לפרק את הישן.


WhatsApp Online Chat !