Hava Yağı Separatorunun Dəyişdirilməsi Əməliyyat Prosesi

Daxili Tipin dəyişdirilməsi

1. Hava kompressorunu dayandırın və onun çıxışını bağlayın.Sistemin sıfır təzyiqinə əmin olmaq üçün su çıxış klapanını açın.

2. Neft-qaz barelinin yuxarı hissəsindəki borunu sökün.Eyni zamanda, borunu soyuducudan təzyiq saxlayan klapanın çıxışına qədər sökün.

3. Yağ qaytarma borusunu sökün.

4. Sabit boltları sökün və neft-qaz barelinin yuxarı qapağını çıxarın.

5. Köhnə ayırıcını çıxarın və yenisini quraşdırın.

6. Sökülməyə uyğun olaraq, digər hissələri tərs qaydada quraşdırın.

Xarici Tipin dəyişdirilməsi

1. Hava kompressorunu dayandırın və çıxışı bağlayın.Su çıxış klapanını açın və sistemin təzyiqdən azad olub olmadığını yoxlayın.

2. Köhnəsini sökdükdən sonra yeni yağ ayırıcısını düzəldin.


WhatsApp Onlayn Söhbət!