Hava Filtrinə Baxım

I. Əsas hissələrin dövri texniki xidməti

1. Hava kompressorunun normal və etibarlı işləməsini təmin etmək üçün xüsusi texniki xidmət planı tərtib etməlisiniz.

Aşağıdakılar müvafiq detallardır

a.Səthdəki toz və ya kirləri təmizləyin.(Tozun miqdarına görə müddət uzadıla və ya qısala bilər.)

b.Filtr elementinin dəyişdirilməsi

c.Giriş klapanının sızdırmazlıq elementini yoxlayın və ya dəyişdirin

d.Sürtkü yağının kifayət olub olmadığını yoxlayın.

e.Yağın dəyişdirilməsi

f.Yağ filtrinin dəyişdirilməsi.

g.Hava yağ ayırıcısının dəyişdirilməsi

h.Minimum təzyiq klapanının açılış təzyiqini yoxlayın

i.İstilik yayan səthdəki tozu təmizləmək üçün soyuducudan istifadə edin.(Müddət faktiki şərtlərə görə dəyişir.)

j.Təhlükəsizlik klapanını yoxlayın

k.Suyu, kiri boşaltmaq üçün yağ klapanını açın.

l.Sürücü kəmərinin sıxlığını tənzimləyin və ya kəməri dəyişdirin.(Müddət faktiki şərtlərə görə dəyişir.)

m.Elektrik mühərrikini sürtkü yağı ilə əlavə edin.

II.Ehtiyat tədbirləri

a.Hissələrə qulluq edərkən və ya dəyişdirərkən, hava kompressor sisteminin sıfır təzyiqinə əmin olmalısınız.Hava kompressoru istənilən təzyiq mənbəyindən azad olmalıdır.Gücü kəsin.

b.Hava kompressorunun dəyişdirilməsi müddəti tətbiq mühitindən, rütubətdən, tozdan və havanın tərkibində olan turşu-qələvi qazdan asılıdır.Yeni alınmış hava kompressorunun ilk 500 saat işləməsindən sonra yağın dəyişdirilməsi lazımdır.Bundan sonra, hər 2000 saat üçün yağı dəyişdirə bilərsiniz.İldə 2000 saatdan az istifadə olunan hava kompressoruna gəldikdə, yağı ildə bir dəfə dəyişdirmək lazımdır.

c.Hava filtrini və ya giriş klapanını saxladığınız və ya dəyişdirdiyiniz zaman hava kompressorunun mühərrikinə heç bir çirkin daxil olmasına icazə verilmir.Kompressoru işə salmazdan əvvəl mühərrikin girişini bağlayın.Hər hansı maneənin olub-olmamasını təmin etmək üçün əsas mühərriki sürüşmə istiqamətinə uyğun fırlatmaq üçün əlinizlə istifadə edin.Nəhayət, hava kompressorunu işə sala bilərsiniz.

d.Maşın 2000 saat və ya daha çox işlədildikdə, kəmər sıxlığını yoxlamaq lazımdır.Kəmərin neftlə çirklənməsi nəticəsində yaranan zərərin qarşısını alın.

e.Hər dəfə yağı dəyişdirəndə yağ filtrini də dəyişdirməlisiniz.


WhatsApp Onlayn Söhbət!