Elementi i filtrit të kompresorit të ajrit

Elementi i filtrit është pjesa kritike e ndarësit të vajit të ajrit. Zakonisht, ndarësi i vajit të ajrit me cilësi të lartë disponohet me elementin e filtrit, jeta e shërbimit të të cilit është deri në mijëra orë. Kështu, ky lloj ndarës mund të sigurojë efikasitet të lartë të kompresorit të ajrit. Ajri i kompresuar mund të përmbajë pika të shumta mikrovajore me diametër nën 1um. Të gjitha ato pika vaji do të filtrohen nga elementi i filtrit me fibër qelqi. Nën efektin e difuzionit të materialit të filtrit, ato do të kondensohen shpejt në ato të mëdha. Pikat e mëdha të vajit do të mblidhen në fund nën funksionin e gravitetit. Së fundi, ato do të hyjnë në sistemin e lubrifikimit përmes tubit të kthimit të vajit. Rrjedhimisht, ajri i kompresuar i shkarkuar nga kompresori i ajrit është i pastër dhe pa përmbajtje vaji.

Por ndryshe nga pikat e mikro vajit, grimcat e ngurta në ajrin e kompresuar do të mbeten në shtresën e filtrimit, duke çuar kështu në rritjen e presionit diferencial. Kur presioni diferencial është nga 0.08 në 0.1Mpa, atëherë duhet të zëvendësoni elementin e filtrit. Përndryshe, kostoja e funksionimit të kompresorit të ajrit do të rritet ndjeshëm.


WhatsApp Online Chat!