Rast

1. Ne ofrojmë mbështetje teknologjike dhe informacioni për kompaninë AIR TECH gjatë periudhës së bashkëpunimit. Sipas kërkesave teknike të kompanisë, ne ridizajnojmë produktin. Gjithashtu, ne mbështesim në mënyrë aktive kompaninë AIR TECH për të marrë pjesë në ekspozitën e Pakistanit. Mostrat përkatëse të filtrit janë ofruar për të promovuar produktin e klientit. Rrjedhimisht, ne kemi ndërtuar një marrëdhënie afatgjatë dhe të qëndrueshme.

2. Në Nëntor 2012, Kompania KAOWNA INDUSTRY&ENGINEERING në Tajlandë u bë një agjent ekskluziv i kompanisë sonë. Dy muaj më vonë, menaxheri ynë i tregtisë së jashtme dhe personeli teknik u dërguan për të ndihmuar pjesëmarrjen e kompanisë në ekspozitë. Në shfaqje, ne ndihmuam në pritjen e klientëve dhe prezantimin e produktit me ta. Pas përfundimit të ekspozitës, personeli ynë teknik ofroi klasat e trajnimit për kompaninë. Për të siguruar partneritetin afatgjatë të përfitimit të ndërsjellë, ne do t'i ofrojmë vazhdimisht dhe në kohë Kompanisë KAOWNA INDUSTRY & ENGINEERING njohuri të përmirësuara për produktin.


WhatsApp Online Chat!