Prípad

1. Počas spolupráce ponúkame technologickú a informačnú podporu spoločnosti AIR TECH. Podľa technickej požiadavky spoločnosti redizajnujeme produkt. Taktiež aktívne podporujeme účasť spoločnosti AIR TECH na výstave v Pakistane. Na propagáciu produktu klienta boli ponúknuté príslušné vzorky filtrov. V dôsledku toho sme si vybudovali dlhodobý a stabilný vzťah.

2. V novembri 2012 sa spoločnosť KAOWNA INDUSTRY&ENGINEERING v Thajsku stala výhradným zástupcom našej spoločnosti. O dva mesiace neskôr bol vyslaný náš manažér zahraničného obchodu a technický personál, aby pomohli spoločnosti s účasťou na výstave. Na výstave sme pomohli prijať klientov a predstaviť im produkt. Po skončení výstavy náš technický personál poskytol spoločnosti školenia. Aby sme zabezpečili dlhodobé partnerstvo so vzájomným prospechom, budeme dôsledne a včas poskytovať spoločnosti KAOWNA INDUSTRY&ENGINEERING lepšie znalosti o produktoch.


WhatsApp online chat!