Случай

1. Предлагаме технологична и информационна поддръжка на фирма AIR TECH през периода на сътрудничество. Съгласно техническите изисквания на фирмата, ние преработваме продукта. Също така, ние активно подкрепяме компанията AIR TECH да участва в изложението на Пакистан. Предложени са подходящи филтърни мостри за популяризиране на продукта на клиента. Следователно, ние изградихме дългосрочни, стабилни отношения.

2. През ноември 2012 г. компанията KAOWNA INDUSTRY&ENGINEERING в Тайланд стана изключителен представител на нашата компания. Два месеца по-късно нашият външнотърговски мениджър и технически персонал бяха изпратени да помогнат за участието на фирмата в изложението. На изложението помогнахме да приемем клиентите и да им представим продукта. След приключването на изложението, нашият технически персонал предостави курсовете за обучение на компанията. За да осигурим дългосрочно партньорство от взаимна изгода, ние последователно и своевременно ще предоставяме на KAOWNA INDUSTRY&ENGINEERING Company подобрени познания за продуктите.


WhatsApp онлайн чат!