Achos

1. Rydym yn cynnig y gefnogaeth dechnoleg a gwybodaeth i'r cwmni AIR TECH yn ystod y cyfnod cydweithredu. Yn ôl gofyniad technegol y cwmni, rydym yn ailgynllunio'r cynnyrch. Hefyd, rydym yn cefnogi Cwmni AIR TECH i gymryd rhan yn arddangosfa Pacistan. Cynigiwyd samplau hidlo perthnasol i hyrwyddo cynnyrch y cleient. O ganlyniad, rydym wedi adeiladu perthynas hirdymor, sefydlog.

2. Ym mis Tachwedd, 2012, daeth Cwmni DIWYDIANT A PEIRIANNEG KAOWNA yng Ngwlad Thai yn asiant unigryw i'n cwmni. Dau fis yn ddiweddarach, anfonwyd ein rheolwr masnach tramor a phersonél technegol i helpu cyfranogiad y cwmni yn yr arddangosfa. Yn y sioe, gwnaethom helpu i dderbyn y cleientiaid a chyflwyno'r cynnyrch iddynt. Ar ôl i'r arddangosfa ddod i ben, darparodd ein personél technegol y dosbarthiadau hyfforddi i'r cwmni. Er mwyn sicrhau'r bartneriaeth budd i'r ddwy ochr yn y tymor hir, byddwn yn gyson ac yn amserol yn darparu gwell gwybodaeth am gynnyrch i Gwmni DIWYDIANT A PEIRIANNEG KAOWNA.


Sgwrs WhatsApp Ar-lein!