Dewis Hidlo Aer

Yn gyffredinol, mae glendid y cyflenwad aer yn dibynnu ar yr hidlydd aer olaf, sy'n cael ei warchod gan yr holl hidlwyr aer blaen. Dylid ystyried amryw ffactorau wrth ddewis yr hidlwyr aer. Dyma rai egwyddorion isod:

1.Yn unol â'r safonau puro gofynnol dan do, pennwch effeithlonrwydd yr hidlydd aer olaf. Rhaid i chi hefyd sicrhau nifer yr hidlwyr aer yr oedd eu hangen a'u heffeithlonrwydd hidlo. Os oes angen puro cyffredinol ar y dan do, gallwch ddewis yr hidlydd cynradd. Ar gyfer y puro canolig, dylech hefyd ddewis yr hidlydd effeithlonrwydd canolig, yn ychwanegol at yr un cynradd. Yn unol â hynny, dylid defnyddio hidlwyr cynradd, canolig ac effeithlon iawn i fodloni'r gofyniad puro ultra-lân. Dylech drefnu'r hidlwyr hynny yn rhesymol.

2.Darganfyddwch gynnwys llwch aer awyr agored. Mae'r hidlydd aer yn tynnu llwch o'r aer awyr agored a fydd yn mynd i mewn dan do yn nes ymlaen. Yn enwedig ar gyfer y driniaeth hidlo aml-ddefnydd, dylech ddewis yr hidlydd yn ôl amgylchedd y cais, cost rhannau sbâr, defnydd o ynni, cynnal a chadw, ac ati.

3.Darganfyddwch baramedrau'r hidlydd aer. Mae'r paramedrau'n cynnwys effeithlonrwydd hidlo, gwrthiant, cyfradd dreiddio, gallu dal llwch, ac ati. Cymaint â phosibl, dylech ddewis yr hidlydd aer am bris rhesymol, sy'n cael ei nodweddu gan effeithlonrwydd uchel, gwrthiant isel, gallu dal llwch enfawr, cyflymder hidlo cymedrol , gallu trin gwynt mawr, a gosodiad hawdd.

4.Dadansoddwch eiddo'r aer sy'n cynnwys llwch. Mae'r priodweddau'n cynnwys tymheredd, lleithder, a swm cynnwys asidbase neu doddydd organig. Defnyddir rhai hidlwyr aer mewn tymheredd uchel, tra gellir defnyddio rhai yn yr amgylchedd gyda thymheredd a lleithder arferol yn unig. Yn ogystal, bydd maint cynnwys toddydd asid-sylfaen neu organig yn dylanwadu ar berfformiad yr hidlydd aer.


Sgwrs WhatsApp Ar-lein!