د هوايي Filter ټاکنه

په عمومي توګه، د هوا د رسولو شونات پر وروستي هوايي چاڼګر، چې د ټولو په مخ کې د هوا چاڼګرونه خوندي ده پورې اړه لري. د هوا د چاڼګرونه ټاکلو کله چې بېلابېل عوامل باید په پام کې ونیول شي. دلته لاندې د ځينو اصول دا دي:

1. په سره دننه required تزکیه معيارونو سره سم، د تېرو هوايي چاڼګر موثریت معلوم کړي. تاسو هم باید ډاډمن د هوايي چاڼګرونه چې د اړتیا او د هغوی د چاڼ موثریت شمېر کړي. که دننه عمومي تزکیه ته اړتيا لري، چې تاسو کولای شي چې د لومړنۍ چاڼګر غوره کړي. د منځني تزکیه، تاسو باید د منځني-موثریت چاڼګر هم وټاکي، په لومړني یو سربېره. له مخې، لومړني، منځني او لوړ اغیزمن چاڼګرونه باید وګمارل شي بي بي پاک تزکیه اړتیا پوره کړي. تاسو بايد منطقي هغو چاڼګرونه انتظام.

2. د د کور هوايي دوړو منځپانګه معلومول. د هوا د فلټر د بهر هوا چې به دننه وروسته داخل څخه دوړې لرې. په ځانګړي ډول د د multistage چاڼ درملنې، تاسو ته بايد د غوښتنليک د چاپېريال له مخې د چاڼګر غوره، پرزې په لګښت، د انرژۍ مصرف، ساتنې، او داسې نور

3. د هوايي چاڼګر د پارامترونو معلومول. د پارامترونو شامل فلتر موثریت، مقاومت، نفوذ کچه، دوړو holding capacity، او داسې نور لکه څومره چې ممکن وي، تاسو باید د معقوله بيه هوايي چاڼګر، چې د ده له خوا د لوړ اغیزمن، په کم مقاومت خصوصيات، ستر دوړو holding capacity غوره، منځلاري د تصفيي ولاسټي ، لوی باد اداره ظرفیت، او اسانه نصب.

4. د دوړو لري د هوا د ملکیت څېړي. د Properties د حرارت، رطوبت، د او د acidbase يا عضوي او تنظیمات منځپانګه اندازه لري. ځينې هوايي فلټرونو په لوړ حرارت کارول، په داسې حال کې يو شمېر يوازې په نورمال حرارت او رطوبت د چاپيريال بايد استعمال شي. برسېره پر دې، د اسید-اډې یا عضوي او تنظیمات منځپانګه اندازه به د هوا د فلټر د کړنو اغیزه.


WhatsApp Online Chat !