Lựa chọn bộ lọc không khí

Nói chung, độ sạch của nguồn cung cấp không khí phụ thuộc vào bộ lọc không khí cuối cùng, được bảo vệ bởi tất cả các bộ lọc không khí phía trước. Cần tính đến nhiều yếu tố khác nhau khi chọn bộ lọc không khí. Dưới đây là một số nguyên tắc:

1.Phù hợp với các tiêu chuẩn lọc cần thiết trong nhà, hãy xác định hiệu quả của bộ lọc không khí cuối cùng. Bạn cũng phải đảm bảo số lượng bộ lọc không khí cần thiết và hiệu quả lọc của chúng. Nếu trong nhà yêu cầu lọc chung, bạn có thể chọn bộ lọc chính. Đối với bộ lọc trung bình, bạn cũng nên chọn bộ lọc hiệu suất trung bình, ngoài bộ lọc chính. Do đó, các bộ lọc sơ cấp, trung bình và hiệu quả cao nên được sử dụng để đáp ứng yêu cầu thanh lọc siêu sạch. Bạn nên bố trí hợp lý các bộ lọc đó.

2.Xác định hàm lượng bụi của không khí ngoài trời. Bộ lọc không khí loại bỏ bụi từ không khí ngoài trời sẽ đi vào trong nhà sau đó. Đặc biệt đối với xử lý lọc nhiều tầng, bạn nên chọn bộ lọc tùy theo môi trường ứng dụng, chi phí phụ tùng thay thế, tiêu thụ năng lượng, bảo trì, v.v.

3.Xác định các thông số của bộ lọc khí. Các thông số bao gồm hiệu quả lọc, sức cản, tỷ lệ xâm nhập, khả năng giữ bụi, ... Càng nhiều càng tốt, bạn nên chọn bộ lọc không khí có giá hợp lý, có đặc điểm là hiệu quả cao, sức cản thấp, khả năng giữ bụi lớn, tốc độ lọc vừa phải , khả năng xử lý gió lớn, và dễ dàng lắp đặt.

4.Phân tích tính chất của không khí chứa bụi. Các đặc tính bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và hàm lượng của axit bazơ hoặc dung môi hữu cơ. Một số bộ lọc không khí được sử dụng ở nhiệt độ cao, trong khi một số bộ lọc chỉ có thể được sử dụng trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm bình thường. Ngoài ra, hàm lượng axit-bazơ hoặc dung môi hữu cơ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ lọc khí.


Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!