Fall

1. Vi erbjuder teknik- och informationsstöd för AIR TECH-företaget under samarbetsperioden. Enligt företagets tekniska krav designar vi om produkten. Vi stöder också aktivt AIR TECH Company att delta i utställningen i Pakistan. Relevanta filterprover har erbjudits för att marknadsföra kundprodukten. Följaktligen har vi byggt upp en långsiktig och stabil relation.

2. I november 2012 blev KAOWNA INDUSTRY&ENGINEERING Company i Thailand en exklusiv agent för vårt företag. Två månader senare skickades vår utrikeshandelschef och teknisk personal för att hjälpa företagets deltagande i mässan. På mässan hjälpte vi till att ta emot kunderna och introducera produkten för dem. Efter att utställningen avslutats gav vår tekniska personal utbildningskurserna till företaget. För att säkerställa det långsiktiga ömsesidiga partnerskapet kommer vi att konsekvent och i tid förse KAOWNA INDUSTRY & ENGINEERING Company med förbättrad produktkunskap.


WhatsApp onlinechatt!