Prestandaindex för luftkompressorluftfilter

Luftfiltrets prestandaindex hänvisar huvudsakligen till dammavlägsnande effektivitet, motstånd och dammhållningskapacitet.Dammavlägsnande effektivitet kan beräknas enligt följande metod:

Dammavlägsnande effektivitet=(G2/G1)×100%

G1: Den genomsnittliga dammmängden i filtret (g/h)

G2: Den genomsnittliga mängden damm som kan filtreras (g/h)

Effektiviteten för att avlägsna damm beror också på partikelstorleken.Motstånd betyder differenstrycket.Med förutsättningen att filtrets finhet säkerställs blir det mindre differenstrycket mycket bättre.Det ökande motståndet kommer så småningom att resultera i stor energiförbrukning.För stort motstånd kommer att ge upphov till vibrationer från luftkompressorn.Därför bör du byta ut filterelementet när filtermotståndet når eller är nära det tillåtna vakuumtrycket.Dessutom betyder dammhållningskapaciteten det genomsnittliga uppsamlade damm per ytenhet.Och dess enhet är g/m2.


WhatsApp onlinechatt!