Performance Index av luftkompressorluften Filers

Prestandaindex för luftfilter avser främst den dammavlägsnande effektivitet, motstånd, och den dammkvarhållningskapaciteten. Dammavlägsnande effektivitet kan beräknas i enlighet med följande metod:

Dammavlägsnande effektivitet = (G2 / G1) x 100%

G1: Det genomsnittliga damm mängd i filtret (g / h)

G2: Den genomsnittliga damm mängd som kan filtreras (g / h)

Den dammavlägsnande effektivitet beror också på partikelstorleken. Motståndsorgan differenstrycket. På förutsättningen att säkerställa filter finhet, kommer den mindre differenstrycket vara mycket bättre. Den ökande motståndet kommer så småningom att leda till stor energiförbrukning. För stor motstånd kommer att ge upphov till vibrationer i luftkompressorn. Därför bör du byta ut filterelementet när filtermotstånd når eller är i närheten av den tillåtna vakuumtrycket. Dessutom, den stofthållande kapacitet betyder den genomsnittliga samlade dammet per ytenhet. Och dess enhet är g / m2.


WhatsApp Online Chat !