Wskaźnik wydajności filtrów powietrza do sprężarek powietrza

Wskaźnik wydajności filtra powietrza odnosi się głównie do skuteczności usuwania kurzu, oporu i zdolności zatrzymywania kurzu.Skuteczność odpylania można obliczyć według następującej metody:

Skuteczność usuwania kurzu = (G2/G1)×100%

G1: Średnia ilość pyłu w filtrze (g/h)

G2: Średnia ilość pyłu, którą można przefiltrować (g/h)

Skuteczność usuwania pyłu zależy również od wielkości cząstek.Opór oznacza różnicę ciśnień.Zakładając, że filtr jest dokładny, mniejsza różnica ciśnień będzie znacznie lepsza.Rosnący opór ostatecznie doprowadzi do dużego zużycia energii.Zbyt duży opór będzie powodować wibracje sprężarki powietrza.Dlatego należy wymienić element filtrujący, gdy opór filtra osiągnie lub będzie bliski dopuszczalnemu ciśnieniu podciśnienia.Dodatkowo zdolność zatrzymywania pyłu oznacza średnią ilość pyłu zebranego na jednostkę powierzchni.A jego jednostką jest g/m2.


Czat online WhatsApp!