Oro kompresorių oro filtruotuvų našumo indeksas

Oro filtro veikimo indeksas daugiausia susijęs su dulkių šalinimo efektyvumu, atsparumu ir dulkių sulaikymu.Dulkių šalinimo efektyvumą galima apskaičiuoti pagal šį metodą:

Dulkių šalinimo efektyvumas = (G2/G1) × 100 %

G1: vidutinis dulkių kiekis filtre (g/h)

G2: vidutinis dulkių kiekis, kurį galima filtruoti (g/h)

Dulkių šalinimo efektyvumas taip pat priklauso nuo dalelių dydžio.Atsparumas reiškia slėgio skirtumą.Atsižvelgiant į tai, kad bus užtikrintas filtro smulkumas, mažesnis slėgio skirtumas bus daug geresnis.Didėjantis pasipriešinimas ilgainiui sukels didelį energijos suvartojimą.Per didelis pasipriešinimas sukels oro kompresoriaus vibraciją.Todėl filtro elementą reikėtų keisti, kai filtro varža pasiekia arba yra artima leistinam vakuumo slėgiui.Be to, dulkių sulaikymo pajėgumas reiškia vidutinį susikaupusių dulkių kiekį ploto vienete.O jo vienetas yra g/m2.


„WhatsApp“ internetinis pokalbis!