Indeksi i performancës së skedarëve të ajrit të kompresorit të ajrit

Indeksi i performancës së filtrit të ajrit i referohet kryesisht efikasitetit të heqjes së pluhurit, rezistencës dhe kapacitetit të mbajtjes së pluhurit.Efikasiteti i heqjes së pluhurit mund të llogaritet sipas metodës së mëposhtme:

Efikasiteti i heqjes së pluhurit=(G2/G1)×100%

G1: Sasia mesatare e pluhurit në filtër (g/h)

G2: Sasia mesatare e pluhurit që mund të filtrohet (g/h)

Efikasiteti i heqjes së pluhurit varet gjithashtu nga madhësia e grimcave.Rezistenca nënkupton presionin diferencial.Me premisën e sigurimit të pastërtisë së filtrit, presioni më i vogël diferencial do të jetë shumë më i mirë.Rritja e rezistencës përfundimisht do të rezultojë në konsum të madh të energjisë.Rezistenca shumë e madhe do të shkaktojë dridhje të kompresorit të ajrit.Prandaj, duhet të zëvendësoni elementin e filtrit kur rezistenca e filtrit arrin ose është afër presionit të lejuar të vakumit.Për më tepër, kapaciteti mbajtës i pluhurit nënkupton pluhurin mesatar të grumbulluar për njësi sipërfaqe.Dhe njësia e saj është g/m2.


WhatsApp Online Chat!