Índex de Rendiment d'aire del compressor d'aire Filers

L'índex de rendiment del filtre d'aire es refereix principalment a l'eficiència d'eliminació de pols, la resistència i la capacitat de retenció de pols. Extractora de pols eficiència es pot calcular d'acord amb el següent mètode:

Pols eficiència eliminació = (G2 / G1) x 100%

G1: La quantitat mitjana de pols en el filtre (g / h)

G2: La quantitat mitjana de pols que es pot filtrar (g / h)

L'eficiència d'eliminació de pols també depèn de la mida de partícula. Resistència significa la pressió diferencial. A la premissa de garantir la finor del filtre, la pressió diferencial més petit serà molt millor. L'augment de la resistència amb el temps donarà lloc a consum d'energia gran. Massa gran la resistència donarà lloc a la vibració del compressor d'aire. Per tant, s'ha de reemplaçar l'element de filtre quan la resistència del filtre arriba o és a prop de la pressió de buit permès. A més, la capacitat de retenció de pols vol dir que la pols acumulada mitjana per unitat d'àrea. I la seva unitat és g / m2.


WhatsApp Online Chat !