Índex de rendiment dels filtres d'aire del compressor d'aire

L'índex de rendiment del filtre d'aire es refereix principalment a l'eficiència d'eliminació de pols, la resistència i la capacitat de retenció de pols.L'eficiència d'eliminació de pols es pot calcular segons el mètode següent:

Eficàcia d'eliminació de pols = (G2/G1) × 100%

G1: quantitat mitjana de pols al filtre (g/h)

G2: La quantitat mitjana de pols que es pot filtrar (g/h)

L'eficiència d'eliminació de pols també depèn de la mida de les partícules.Resistència significa la pressió diferencial.Amb la premissa de garantir la finesa del filtre, la pressió diferencial més petita serà molt millor.L'augment de la resistència acabarà comportant un gran consum d'energia.Una resistència massa gran donarà lloc a la vibració del compressor d'aire.Per tant, hauríeu de substituir l'element del filtre quan la resistència del filtre arribi o estigui a prop de la pressió de buit permesa.A més, la capacitat de retenció de pols significa la mitjana de pols acumulada per unitat d'àrea.I la seva unitat és g/m2.


Xat en línia de WhatsApp!