moment historik

1. Kompania jonë ka filluar të prodhojë automobilave të përkushtuar Ail ajrit ndarës, filtër të naftës, dhe filtrin e ajrit që nga fillimi tonë në vitin 1996.

2. Në vitin 2002, kemi filluar të prodhojë filtra të naftës që përdoren për kompresorë vidë ajrit.

3. Në vitin 2008, kompania jonë të ngritur një fabrikë të re të quajtur Airpull (Shanghai) Filter, e cila na lejoi që të bëhet një ndërmarrje e angazhuar në kërkimin shkencor, projektimin, prodhimin dhe tregtimin e filtrave të naftës, ndarësit të naftës, filtra ajri i kondicionuar , etj

4. Tre zyrat janë krijuar veç e veç në Chengdu, Xian, dhe Baotou, gjatë vitit 2010.

5. Që nga aplikimi i strategjisë së menaxhimit të performancës BSC në vitin 2012, kompania jonë vazhdimisht integron teknologjitë e reja vendas dhe të huaj. Si pasojë, ne e kemi të dy pajisje të avancuar e inspektimit dhe teknologji hollë prodhuese, të cilat kontribuojnë në kapacitet prodhues vjetor prej 600,000 kompresor ajri filtrat e dedikuar të naftës.


WhatsApp Online Chat !