Kompressor Filter Element

Filterelementet är den kritiska delen av luftoljeavskiljare. Vanligtvis finns med filterelementet vars livslängd är upp till tusentals timmar med hög kvalificerade luftoljeavskiljare. Således kan denna typ av separator säkerställa den höga effektiviteten i luftkompressorn. Den komprimerade luften kan innehålla talrika mikro oljedroppar med diameter av under 1um. Alla dessa oljedroppar kommer att filtreras genom glasfiberfilterelementet. Under diffusion effekten av filtermaterialet, kommer de att snabbt kondenseras till stora. De stora oljedroppar kommer att samlas på botten under funktionen av tyngdkraften. Slutligen kommer de in i smörjsystemet genom oljereturledningen. Följaktligen är den komprimerade luften ut från luftkompressorn ren och fri från oljehalt.

Men till skillnad från mikrooljedropparna, kommer de fasta partiklarna i tryckluften vara kvar i filtreringsskiktet, vilket sålunda leder till den ständigt ökande differentialtryck. När tryckskillnaden är 0,08 till 0,1 MPa, då måste du byta filterelementet. Annars kommer driftkostnad luftkompressorn ökas avsevärt.


WhatsApp Online Chat !