Howa gysyjy süzgüç elementi

Süzgüç elementi howa ýagyny bölüjiniň möhüm bölegidir.Adatça, ýokary hünärli howa ýagy bölüji, hyzmat möhleti müňlerçe sagada çenli süzgüç elementi bilen elýeterlidir.Şeýlelik bilen, bu bölüji howa kompressorynyň ýokary netijeliligini üpjün edip biler.Gysylan howada diametri 1umdan aşakda köp sanly mikro ýag damjalary bolup biler.Şol ýag damjalarynyň hemmesi aýna süýümli süzgüç elementi bilen süzüler.Süzgüç materialynyň diffuziýa täsiri astynda ulylara çalt kondensirlener.Uly ýag damjalary agyrlyk güýjüniň aşagynda ýygnanar.Ahyrynda, nebit gaýtarma turbasynyň üsti bilen çalgy ulgamyna girerler.Netijede, howa kompressoryndan çykýan gysylan howa arassa we ýagyň düzüminden azatdyr.

Microöne mikro ýag damjalaryndan tapawutlylykda, gysylan howadaky gaty bölejikler süzgüç gatlagynda galar we şeýlelik bilen barha artýan diferensial basyşa sebäp bolar.Differensial basyş 0.08 bilen 0.1Mpa bolanda, süzgüç elementini çalyşmaly.Otherwiseogsam, howa kompressorynyň iş bahasy ep-esli ýokarlanar.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!