Biz hakda

Kompaniýa görnüşi a1

1996-njy ýyldan başlap, “Airpull” (Şanhaý) süzgüji şondan soň howa gysyjy süzgüçleriň kesgitli öndürijisine öwrüldi.Häzirki zaman döwründe ýokary tehnologiýaly hytaý kärhanasy hökmünde kompaniýamyz dizaýn, önümçilik we paýlamak üçin hünär ussatlygyny görkezdi.Howa süzgüçleri, ýag süzgüçleri we howa ýagy bölüjileri ýaly ýokary derejeli komponentleri öz içine alýan dürli howa kompressor çalyşýan böleklerini hödürleýäris.Bu önümler Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Compair, Sullair we Fusheng ýaly meşhur markalar bilen gabat gelmek üçin ýörite döredildi.Howa gysyjy süzgüçlerden başga-da, müşderilerimiz üçin gidrawlik ýag süzgüçlerini we awtoulag süzgüçlerini hem öndürip bileris.

Optimallaşdyrylan iş amaly platformamyz, innowasiýany, globallaşmagy we müşderilere ideg etmegi ileri tutýan strategiki dolandyryş ulgamyny öz içine alýar.Adam resurslaryny dolandyrmak üçin kompaniýanyň modeli, aýratyn zehinleriň ösmegine itergi bermek üçin döredildi.Yzygiderli meýilleşdirilen sapaklar we seminarlar bilen üznüksiz öwrenmegi höweslendirýäris.Ökde işgärlerimiz hiliň barlagy proseduralarynda gowy bilim aldylar.

Daşky gurşawy goramagyň tarapdary we bellenen “Greenaşyl kärhana” hökmünde ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýan önümler üçin “Airpull” (Şanhaý) süzgüç başlangyjy bilen tanyşdyrdyk.Süzgüç materiallarynyň hemmesi ABŞ-dan we Germaniýadan getirilen premium HV aýna süýümli süzgüçli kagyzdan ybarat.Amerikan we German substraty howa kompressorlarynyň hyzmat möhletini uzaltmak bilen, iş çykdajylaryny azaltmak üçin süzgüç netijeliligini ýokarlandyrýar.Ösen önümçilik enjamlary we arassalanan önümçilik usullary, ýyllyk önümçilik kuwwatyny 600 müň birlige ýetirmäge mümkinçilik berdi.ISO9001: 2008 Hil dolandyryş ulgamy işleýär.

Şanhaý bilen işimiziň esasy hökmünde Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. sebitlere eksport edýäris. Taýlandda belli bir distribýutorymyz we Eýran we Päkistan ýaly ýurtlarda ýerli agentlerimiz bar.Içerki hyzmatlar ulgamymyz tutuş ýurt boýunça doly maglumat berýär.

Ösüş taryhy

1996-njy ýylda üç sany zerur awtoulag süzgüji üçin süzgüçli patron öndürip başladyk.

2002-nji ýylda nurbat howa kompressorlary üçin süzgüçleri öz içine alýan hünär derejämiz giňeldi.

2008-nji ýylda täze zawod guruldy.Biziň kompaniýamyz Airpull (Şanhaý) Filter ady bilen hasaba alyndy.

2010-njy ýylda Çengdu, XI'an we Baotou ýaly strategiki ýerlerde ofis açdyk.

2012-nji ýylda BSC öndürijilik dolandyryş ulgamy ornaşdyryldy.Bu uýgunlaşma içerki we daşary ýurt çeşmelerinden täze tehnologiýany repertuarymyza netijeli girizýär.

2012-nji ýyldan 2014-nji ýyla çenli dünýä bazarymyz çalt ösýär we Germaniýadaky Gannower Messe we Russiýadaky PCVExpo-a üstünlikli gatnaşdyk.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!