Nebit süzgüçini nädip saýlamaly

Adatça, howa gysyjy ýag süzgüji, nebit nasosynyň girelgesine oturdylan gödek süzgüç bolup, hapalaryň nasosyň içine girmeginiň öňüni alýar.Bu süzgüç gurluş taýdan ýönekeý.Pes garşylygy bar, ýöne uly nebit akymy.Flowokary akymly süzgüç, demir bölejikleri, plastmassa hapalary we ş.m. süzmek üçin gidrawlik ulgamyň ýag gaýdýan turbasyna berkidilýär, bu görnüşli süzgüçiň esasy ulanylyşy, nebit bakynyň içindäki gaýdyp gelýän arassalygy saklamakdyr.Dupleks süzgüçde ýönekeý gurluş we amatly ulanylyş aýratynlyklary bar.Aýlanyp geçýän klapandan başga-da ulgamyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin blokirlemek ýa-da hapalanmak barada duýduryş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!