• COMVAC 2021
  • 20.2
  • 1
  • 2

biz hakda

Zawodyň beýany hakda

näme edýäris

1996-njy ýylda başlanan “Airpull” (Şanhaý) süzgüji şondan soň howa gysyjy süzgüçleriň kesgitli öndürijisine öwrüldi. Häzirki zaman döwründe ýokary tehnologiýaly hytaý kärhanasy hökmünde kompaniýamyz dizaýn, önümçilik we paýlamak üçin hünär ussatlygyny görkezdi. Howa süzgüçleri, ýag süzgüçleri we howa ýagy bölüjileri ýaly ýokary derejeli komponentleri goşmak bilen, howa kompressoryny çalyşýan dürli-dürli bölekleri hödürleýäris.
has köp >>
hemmesini gormek

kompaniýamyza hoş geldiňiz!

Her jikme-jiklik hakda alada edýäris
Süzgüç we ýag çalmak talaplaryňyzy kanagatlandyrmaga taýyn!
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!