Atlas Copco howa süzgüçleri

Gysga düşündiriş:

“Atlas Copco” nurbatly howa kompressoryna bagyşlanan iň soňky howa süzgüçimiz, ykjam gurluşy, aňsat gurnamagy, amatly işlemegi öz içine alýar. Az meýdany eýeleýär we pes ses çykarýar. Bu önüm dürli aýratynlyklar bilen bezelendir. Mysal üçin, pes basyşly görnüşi, köp halta görnüşi, keseligine görnüşi we ş.m. Amerikan HV ýa-da Koreýa AHLSTROM arassa agaç süzgüçli kagyzdan ýasalan bu görnüşli süzgüç, ýokary süzgüçli netijeliligi hödürleýär. Şonuň üçin çykdajylary tygşytlamaga ep-esli kömek edip biler. Mundan başga-da, hereketlendirijiniň böleklerini goramaga we howa kompressorynyň hyzmat möhletini uzaltmaga kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şeýle-de bolsa, bu howa süzgüçini hyzmat ediş möhletinden has uzak wagtlap ulanyp bolmaz. Otherwiseogsam, önümçilige uly täsir etjek hereketlendirijiniň ýeterlik bolmazlygy sebäp bolar. Şeýle hem, has uly garşylyk energiýa sarp edilişini ep-esli ýokarlandyrar. Süzgüç elementi zaýalanan bolsa, hapa hereketlendirijä girer we şeýlelik bilen hereketlendirijiniň näsaz işlemegine sebäp bolar.

Howa süzgüji Howa gatnawy No.
1613 9001 00 96 930 10 080
1613 8720 00 96 930 11 134
1619 1269 00

2903 1012 00

96 930 14 122
1613 7407 00 96 910 16 340
1613 7407 00 96 910 16 340
1619 2847 00 96 900 20 365
1613 7408 00 96 910 19 368
1622 1855 01 96 910 23 325
1613 8004 00 96 910 22 368
1613 8004 00 96 910 22 368
1615938801 96 911 11 386
1613 9501 00 96 910 24 325
1613 9503 00 96 910 24 378
1621 7376 00 96 910 28 530
1621 5107 00 96 910 28 590
1030 0979 00

1621 0547 00

96 900 35 345
1621 0547 00/99 96 900 35 345
1621 5742 00/99 96 900 35 345
  96 920 30 200
1621 0547 00/99 96 900 35 345
1621 0546 00/99 96 900 39 460
1621 5743 00/99 96 900 39 460
1621 8802 80 96 900 39 460
1030 1070 00

1030 1040 00

96 930 30 108
1619 2797 00 96 900 16 340
1619 2798 00 96 900 23 375
1619 2799 00 96 900 24 485
1621 0546 00/99 96 900 39 460
1616 8050 99 96 901 35 500
2914 5017 00 96 910 29 550
2914 5018 00 96 911 19 572
1621 1389 00

1621 1389 99

96 960 60 160

fadsf

Degişli atlar

Gysylan howa sazlaýjy | Howanyň gaty bölejiklerini aýyrmak | Gidrawlik süzgüç elementleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!