Kazyýet

1. Hyzmatdaşlyk döwründe AIR TECH kompaniýasy üçin tehnologiýa we maglumat goldawyny hödürleýäris. Kompaniýanyň tehniki talaplaryna laýyklykda önümi täzeden düzýäris. Şeýle hem, AIR TECH kompaniýasynyň Pakistanyň sergisine gatnaşmagyny işjeň goldaýarys. Müşderiniň önümini mahabatlandyrmak üçin degişli süzgüç nusgalary teklip edildi. Netijede, uzak möhletli, durnukly gatnaşyk gurduk.

2. 2012-nji ýylyň Sanjar aýynda Taýlanddaky KAOWNA INDUSTRY & ENGINEERING kompaniýasy kompaniýamyzyň aýratyn wekili boldy. Iki aýdan soň kompaniýanyň sergä gatnaşmagyna kömek etmek üçin daşary söwda işgärimiz we tehniki işgärlerimiz iberildi. Sergide müşderileri kabul etmäge we önümi tanatmaga kömek etdik. Sergi gutaransoň, tehniki işgärlerimiz kompaniýa okuw sapaklaryny berdiler. Uzak möhletleýin özara peýdaly hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin, KAOWNA INDUSTRY & ENGINEERING kompaniýasyna yzygiderli we wagtynda önüm bilimlerini bereris.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!