วิธีทำความสะอาดไส้กรองน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์

1. โดยทั่วไป ของเหลวที่ชุบด้วยไฟฟ้าจะมีอินทรียวัตถุในปริมาณเล็กน้อยคุณสามารถใช้ผงถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับสารอินทรีย์เหล่านั้นได้

2. อาจมีสารตกค้างเล็กน้อยเนื่องจากสิ่งสกปรกภายในตัวกรองอาจทำความสะอาดได้ไม่หมดเมื่อใช้ตัวกรองสารตกค้างภายในตลับกรองจะเข้าไปในสารละลายชุบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ วงจรหมุนเวียนจึงได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ

3. คำแนะนำการใช้งาน

ก.ติดตั้งวาล์วพลาสติกที่ทางออกของตัวกรอง

ข.ก่อนใช้งานให้เปิดวาล์วปล่อยลม

ค.ปิดวาล์ว จากนั้นเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มอเตอร์ทำงานและอากาศร่วมกับของไหลจะเข้าสู่สารละลายการชุบ

ง.หลังจากเปิดวาล์วหมุนเวียนแล้วคุณสามารถเปิดวาล์วเพื่อเพิ่มสารละลายชุบจำนวนหนึ่งได้จากนั้นให้เพิ่มสารเติมแต่งเพื่อเร่งกระบวนการกรองให้เร็วขึ้นหลังจากหมุนเวียนเป็นเวลาสามนาที ให้เติมผงถ่านกัมมันต์ลงไปเมื่อการไหลเวียนอีกสามนาทีสิ้นสุดลง ของเหลวก็สามารถถูกระบายออกได้

จ.ตรวจสอบความสะอาดของของเหลวเพื่อตรวจสอบผลการกรอง

ฉ.เปิดวาล์วพลาสติกและปิดวาล์วหมุนเวียนสุดท้ายให้ปิดวาล์วระบายปิดวาล์วจ่ายหากมีของเหลวตกค้าง


แชทออนไลน์ WhatsApp!