Õhukompressori õlifiltri puhastusmeetod

1. Üldiselt sisaldab elektromagnetiline vedelik orgaanilise aine jälgi.Nende orgaaniliste ainete absorbeerimiseks võite kasutada aktiivsöe pulbrit.

2. Võib esineda väike kogus jääke, kuna filtri sees olevaid mustusi ei pruugita täielikult puhastada.Filtri kasutamisel satuvad filtrikasseti sees olevad jäägid plaadistuslahusesse.Selle probleemi vältimiseks on tsirkulatsiooniahel spetsiaalselt konstrueeritud.

3. Kasutusjuhend

a.Paigaldage filtri väljalaskeavale plastventiil.

b.Enne kasutamist avage õhu väljalaskeklapp.

c.Sulgege ventiil ja seejärel ühendage toiteallikas, et mootor töötaks.Ja õhk koos vedelikuga siseneb plaadistuslahusesse.

d.Pärast tsirkulatsiooniklapi avamist saate klapi avada, et lisada teatud kogus plaadistuslahust.Seejärel lisage filtreerimisprotsessi kiirendamiseks mõni lisand.Pärast kolmeminutilist ringlemist lisage veidi aktiivsöe pulbrit.Kui veel kolm minutit tsirkulatsiooni on möödas, saab vedeliku välja lasta.

e.Filtreerimisefekti määramiseks kontrollige vedeliku puhtust.

f.Avage plastklapp ja sulgege tsirkulatsiooniventiil.Lõpuks sulgege väljalaskeklapp.Vedeliku jääkide olemasolul sulgege doseerimisventiil.


WhatsAppi veebivestlus!