ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ Crocus ទីក្រុងម៉ូស្គូ

យើងក៏នឹងចូលរួមពិព័រណ៍ MOSCOW Crocus នៅខែនេះផងដែរ។

ស្តង់របស់យើងមានទីតាំងនៅ Center Hall 1, Stand F503។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្តង់របស់យើងនៅពេលនោះ!

PTC ASIA 2015

យើងនឹងចូលរួម PTC ASIA 2015 នៅទីក្រុងសៀងហៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 27 ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែតុលា។

អាស័យដ្ឋានគឺ: NO.2345, Longyang Road, Pudong New District, Shanghai

ហើយស្តង់របស់យើងមានទីតាំងនៅ N1 Hall, NO.K1-2

យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមកម្មវិធី PTC ASIA និងទស្សនាស្តង់របស់យើងទាំងអស់គ្នា!


WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!