અમારો સંપર્ક કરો

ADD: No.1123 Jiaxin Highway, Jiading,Shanghai 201801, China

ટેલિફોન: +86-21-59950582

ફેક્સ: +86-21-36396022

Dઉત્સુકસુ - નિકાસ નિયામક

મેઇલ:davidsu@airpullfilter.com

મોબાઈલ અને Whatsapp: +86 18601764963

Aજૂ ડુઆન - ઇન્ટરનેશનલ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ

મેઇલ:alice.d@airpullfilter.com

મોબાઈલ અને Whatsapp: +86 15664088478

Henry Huang - ઇન્ટરનેશનલ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ

મેઇલ:henry@airpullfilter.com

મોબાઈલ અને Whatsapp: +86 18918330221

જો કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો કૃપા કરીને:


વોટ્સએપ ઓનલાઈન ચેટ!